Gând curat II

“Dragostea și bunătățile ei.

De aș grăi în limbile omenești și Îngerești,
iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă
sunătoare și chimval răsunător.
2. Și de aș avea proorocie, și de aș ști
toate tainele și toată știința; și de aș avea
toată credința, cât să mut și munții, iar
dragoste nu am, nimic nu sunt.
3. Și de aș împărți toată avuția mea, și de
aș da trupul meu să-l arză, și dragostea nu
am, nici un folos nu-mi este.
4. Dragostea îndelung rabdă, se
milostivește; dragostea nu pizmuiește,
dragostea nu se semețește, nu se trufește.
5. Nu se poartă cu necuviință, nu caută
ale sale, nu se întărâtă, nu gândește răul;
6. Nu se bucură de nedreptate, ci se
bucură de adevăr;
7.Toate le suferă, toate le crede, toate le
nădăjduiește, toate le rabdă.
8. Dragostea niciodată nu cade; și ori
proorociile de vor lipsi; ori limbile de vor
înceta; ori cunoștința de se va strica.
9. Pentru că din parte cunoaștem, și din
parte proorocim.
10. Iar când va veni cea desăvârșită,
atunci cea din parte se va strica.
11. Când eram prunc, ca un prunc grăiam,
ca un prunc cugetam, ca un prunc
gândeam; iar dacă m-am făcut bărbat, am
lepădat cele pruncești.
12. Că vedem acum ca prin oglindă în
ghicitură; iar atunci față către față; acum
cunosc din parte; iar atunci voi cunoaște
precum și cunoscut sunt.
13. Și acum rămâne credința, nădejdea,
dragostea, aceste trei; iar mai mult decât
acestea este dragostea.”

Corinteni I – 13 – Ap. Pavel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s